SLOVENIJA

V-STROM 650

V-STROM 650

4 kos(i)

UNIVERSAL NAKED